-
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Endokrinní žlázy a čakry

Endokrinní žlázy a čakryKlíčem k dobrému fyzickému zdraví a emocionální harmonii je zdravá páteř a žlázový systém. Nervový systém člověka je také přímo ovlivňován špatným postojem, držením těla a nemocemi, jež působí na páteř. Problémy nervového systému narušují tok energie k hlavním orgánům těla, které zahrnují i základní endokrinní žlázy. V józe je tento koncept zpracován od úrovně těla přes energii, emoce, mysl až po ducha. Znalost čaker jako jógových bodů je proto velmi důležitá pro toho, kdo se chce józe věnovat hlouběji a kdo ji chce přijmout za svůj způsob života.systém caker joga.jpg

Slovo čakra můžeme nejlépe přeložit jako vír energie. Čakra doslova znamená kolo nebo kruh. Termín padma neboli lotos se také velmi často používá v jógových textech. Další výraz je bindu - je bod mezi obočím, třetí oko, centrum naší intuice a je to bod zaměřený na vyšší mysl nebo-li kontakt s jemnými nebo skutečnými nervovým centry. Termín nádí znamená kanálek nebo tok. Může popisovat krevní nebo lymfatické řečiště. Také se používá pro kanálek, kterým proudí prána nebo jiné vyšší energie do bindu a čaker. Během života může nejrůznějšími aktivitami dojít k otevření mnoha čaker a zcela jistě mohou být čakry bezpečně otevřeny vybranými jógovými technikami, které mají za následek čakry aktivovat. Aktivovaná energie čaker vtéká do fyzických nervových center podél páteře i jinde. Nedostatek této energie přímo působí na jednotlivé žlázy, které jsou spojeny s nervovými pleteněmi a vyššími čakrami. Fyzické žlázy těla jako takové se nemohou nazývat čakrami, přestože to někteří učitelé takto zjednodušují. Šest čaker je umístěno podél páteře a na přední straně mozku. Jsou přímo spojeny se šesti žlázami:

  1. muladhára čakra - kořenové centrum, základ celého systému, primární hmotná existence - sakrální plexus - nadledvinky - kostrční nervová pleteň - vyměšovací fyziologický systém  prvni cakra joga vladka.jpg
  2. svádhišthána čakra - centrum vlastního já, emoce, vztahy, sexualita - hypogastrický a pánevní plexus - pohlavní orgány - křížová nervová pleteň - reprodukční fyziologický systém
  3. manipúra čakra - centrum energie, síly, vůle - solární nerv, gastrický plexus - slezina,slinivka - solární nervová pleteň, zažívací fyziologický systém
  4. anaháta čakra - centrum nevysloveného zvuku, srdeční centrum, láska, soucit, životní rovnováha a hledání střední cesty a přirozeného rytmu - srdeční plexus - brzlík - srdeční nervová pleteň - oběhový fyziologický systém
  5. višudha čakra - centrum očisty, síla slova, zvuku a vibrací, schopnost sebevyjádření - faryngální plexus - štítná a příštítná žláza - dýchací fyziologický systém
  6. ádžňa čakra - centrum odhalení, intuice - kavernózní plexus - hypofýza - ÓM (AUM) -  v tomto bodě se setkávají tři hlavní energetické dráhy (nádí): ida (měsíční/ženské nádí), pingala (sluneční/mužské nádí) a sušumna (centrální nádí) - autonomní svalstvo

Těchto šest čaker je rovněž označováno jako pinda čakry, nebo-li fyzické čakry. Někdy se spojují dohromady s tisícilístkovým lotosem, tzv. 7. sahasrára čakrou. Ta už je však spojena s vyššími čakrami, které se někdy označují jako anda čakry nebo-li centra kosmického těla. Doslova to znamená kosmického vaječného těla, protože anda znamená v překladu vejce.

7. sahasrára čakra - centrum tisícilístkového lotosu - lebeční plexus - epifýza (šišinka)

8. nárájanana čakra - centrum dechu podstaty - hypothalamus

9. brahmanana čakra - cetnrum dechu tvořivosti - thalamus

10. trikuti čakra - pyramidové centrum - pyramidová a extrapyramidová část mozku

11. sváminana čakra - guru čakra - centrum dechu mistra - mozková kůra pod čelním lalokem mozku

12. mókšana čakra - mukti čakra - centrum duchovního osvobození - membrána mozkové pleny

Existenci čaker nemůžeme dokázat, stejně jako nemůžeme změřit energii lásky, ale naše vědomí nám poskytuje prostředky, abychom lásku a svou energii prožívali a cítili. Tak jako sluneční světlo může být rozloženo na barvy duhy, každá čakra rezonuje s různými složkami světla. Např. červené světlo má pomalejší vibrace, nejméně se ohýbá a odpovídá první čakře muladháře, která má nejnižší vibrační frekvenci ze všech čaker. Fialová barva zase odpovídá 7. čakře. Není náhoda, že každý inklinujeme k určité barvě. Tělo samo si vybírá co je pro něj prospěšné a každý tak mimoděk vybíráme barvy, které nám pomáhají udržet se v rovnováze. Při praktikování kundaliní jógy se doporučuje nosit bílé oblečení a bílá pokrývka hlavy. Bílá barva je symbolem čistoty fyzického těla a také čistoby vědomí. Z hlediska fyziky v sobě nese celé spektrum barev. Bílá barva působí neutrálně a chrání naši mysl před rozptýlením. Zároveň se o ní říká, že posiluje auru a zlepšuje koncentraci. V některých kulturách symbolizuje zrození a radost, v jiných zase smrt. Vždy je považována za důležitou.

Hmotný svět se vztahuje k první až třetí čakře, od sedmé čakry máme přístup k energiím které existují nad naším každodenním světem. Tyto vyšší vibrační stavy jsou sice všudypřítomné, ale naše vědomí je není schopno přijímat, neumíme-li se naladit na jejich vibrační frekvence. Vibrační frekvence se přenášejí, a pokud nejsme schopni ochránit svůj energetický prostor, budeme rušeni. A naši nejbližší nás ovlivňují nejvíc. Přitom lidé s nízkými vibracemi nás sráží dolů. Pravidelné praktikování kundaliní jógy nám pomáhá tento problém zvládnout a své vibrační pole si cvičením a meditacemi uvádíme do rovnováhy.

Čakry nemají reálnou existenci, ale jsou ohnisky naší koncentrace, vstupními branami za hranice naší tělesnosti, jejich prostřednictvím se můžeme udržovat v harmonii, zdraví a můžeme se rozvinout do reality nové. Naše vibrační frekvence se stále mění, ale k některým frekvencím se vracíme, protože s nimi máme spojeny některé spojitosti s reálným životem, s lidmi a situacemi, které nás obklopují, s nedokončenými záležitostmi, kdy se bráníme změnám, ačkoliv by nám mohly prospět. Systém čaker je model, pomocí něhož se můžeme dostat ke smyslu života, k vyváženému zdraví a rovnováze. Je důležité zvolit si správná cvičení k vyvážení čaker.

Při individuálních hodinách jógy s Vámi projdu Váš aktuální stav a zjistíme pomocí testů, zda je nějaká vaše oblast nevyvážená nebo zablokovaná a vyberu pro Vás vhodné krije/sestavy cviků kundaliní jógy a dám Vám přesný návod na pravidelné praktikování. Můžete se mnou průběžně konzultovat a cvičit, dokud sami nepocítíte fyzické i psychické zlepšení. Všechny čakry integrují navzájem, žádná se nedá brát izolovaně a také se mění neustále vlivem každodeního působení. Jste-li k tomu zralí, můžete se začít věnovat vyšším čakrám. Ale práce s žádnou z nich nekončí a je neustálým procesem, který je potřeba opakovat. Zvládnout vyšší čakry nelze, ale můžeme je zpřístupnit a užívat je, aby nám pomáhaly na naší cestě osobního a duchovního růstu. Všichni umíme pracovat s energiemi. Pouze nám v běžné škole nikdo neřekl, že to umíme a že to děláme samovolně a přirozeně. Běžně nám nikdo nepdává obraz světa jako formu energetických procesů probíhajících na nejjemnějších úrovních těla, mysli a duše. A taky nám nikdo neřekl, že tyto procesy můžeme vědomě ovlivňovat. Přestože ve vědeckých laboratořích vznikly přístroje, které do určité míry dokážou tyto energie změřit a upravovat - např. Bicom, VAV, Supertronic, Denas, Kardivar, Diacom, oficiální kruhy politické a zdravotnické je však přehlížejí nebo zesměšňují. Do našich hlav je vryto omezené vnímání světa které je způsobeno tím co a jak nás učili na školách, i když v mnoha případech některé objevy už byly dávno překonány, jako např. kvantová fyzika. Ale o tom více zase v jiném článku.

Nejlepší způsob, jak získávat zkušenosti s prouděním energie ve vlastním těle prostřednictvím kundaliní jógy je ve skupině podobně zaměřených lidí a pod vedením zkušeného učitele. Pokud se necítíte komfortně na to začít ve skupině, můžete začít na individuálních hodinách a později se přidat do skupinových kurzů. Jóga je sanskrtské slovo a někdy se překládá jako jho nebo chomout. Pomocí ní totiž můžeme ovládat své tělo. Pracuje s mocnou transformativní technikou a je nezbytné, abyste si byli vědomi příslušných pokynů pro účinnou a bezpečnou praxi.

 

 treti cakra joga vladka.jpgpata cakra vladka prochazkova joga.jpg