Každé slovo má svou vibraci a svým významem a vyzařováním vyvolává v osloveném odpovídající odezvu. Přátelská a zdvořilá prosba, jako např. „Udělal bys to pro mne, prosím?“, vyvolá zcela jistě jinou reakci než hrubé pobídnutí: „Tak koukej už udělat to, co jsem řekl!“. Ne nadarmo se také v Bibli říká "Na počátku bylo slovo". Mantra je tedy seskupení slov, které ve své celistvosti tvoří zvuk s pozitivní vibrací. Slovo je zvuk, zvuk vytváří vibraci a vibrace je síla. Je to tvořivá síla, která vším proniká a vyvolává pohyb a chvění. Energie znamená život; a kde je život, tam je i tvořivost. Použití mantry při cvičení kundaliní jógy je velmi efektivní k dosažení rozšířeného vědomí a také pomáhá těm, kteří s meditováním začínají, protože ticho a absolutní klid jsou pro začátečníky příliš náročné.

Základní mantry v kundaliní józe:

 

ONG NAMO (Adi mantra)

Ong Namo Guru Dev Namo

/óng námó guru dév námó/

Mantra se používá k naladění se před lekcí kundaliní jógy, napojujeme se s její pomocí na své vnitřní vedení, na svého učitele.

 

AAD GURAY NAMEH (Mangala charan mantra)

Aad Guray Nameh, Jugaad Guray Nameh, Sat Guray Nameh, Siri Guru Devay Nameh

/ád guré namé, džugad guré namé, sát guré namé, siri guru dévé namé/

Aad guray nameh – klaním se prvotní moudrosti, ochrana z levé strany těla

jugad guray nameh – klaním se moudrosti věků, ochrana zezadu

sat guray nameh – klaním se ryzí moudrosti, ochrana zprava

siri guru devay nameh – klaním se velkolepé, dosud nespatřené moudrosti, ochrana zpředu

Mantra se používá k naladění se před lekcí Kundalini jógy jako druhá po “Ong namo” a také obecně na ochranu. Mantra čistí pochybnosti, obklopuje nás ochranou. Poskytuje vedení od prvopočátku přes všechny zkušenosti.

 

SAT NAM

Sat nam

/sát nam/

Závěrečná mantra, která se používá při ukončení lekce kundaliní jógy. Znamená Pravda je mi vlastní (je mou identitou, nečím, co je mou podstatou). Když zpíváme SAT NAM, rezonujeme s naší identitou, naší vnitřní pravdou. Když zdravíme druhé SAT NAM, jsme si vědomi jejich skutečné identity a rezonujeme s naší i jejich božskou podstatou. Jednoduše můžeme říci, že znamená OPRAVDU.

 ek ong kar.jpg

EK ONG KAR

Ek ong kar sat nam siri wahe guru

/ékonkar satanam siri váhej gurů/
Je tu jen jeden stvořitel tohoto výtvoru, Pravda je jeho jméno, Velká a požehnaná je jeho nekonečná Moudrost.
Všichni jsme jedno, jsme propojení, jsme jeden celek.


Ek - Jedno, esence všeho
Ong - prvotní vibrace, odkud proudí všechna kreace
Kar - stvoření
Sat - pravda
Nám - jméno
Siri - Velký
Wa - extáze
Guru - moudrost

 

RA MA DA SA SA SE SO HANG

Je to Siri Gajtri Mantra, zpívá se pro léčení, je to opravdový diamant mezi mantrami, opravuje vše co se rozbilo na duševní i fyzické úrovni.
Ra - Slunce
Ma - Měsíc
Da - Země
Sa - Nekonečno
Sej - Totalita nekonečna
So hang- Já jsem Ty, zvuk dechu
SO - osobní pocit splynutí a identity,
HANG - neomezený, vibrující, opravdový

RaMaDaSa je mantra Země
Sa Sej So Hang je Éterická mantra
Používá se k posvátnému léčení pro naše rodiny, přátele a sebe. Tato mantra nás napojuje na energie Slunce, Měsíce, Země a Neomezeného Ducha a přináší hluboké léčení na všech úrovních.

 

SA TA NA MA

Vyjadřuje 5 prvotních zvuků vesmíru:
S - nekonečno
T - život
N - smrt
M -znovuzrození
5.zvuk je "a"

Toto je jedna z nejpoužívanějších manter v současné kundaliní józe. Pravidelné provádění meditace s touto mantrou má pozitivní vliv na celkové zklidnění a stabilitu naší psychiky. O této meditaci Yogi Bhajan prohlásil, že nás provede věkem vodnáře, i kdyby byla všechna ostatní učení ztracena.

WAHE GURU WAHE GURU WAHE WAHE DŽÍJO

Tato mantra přináší požehnání duši, spojuje esenci našeho poslání s vyšší myslí a duší kosmu. Tato mantra znamená jasné vnímání toho co je důležité, spojuje esenci vašeho poslání s vyšší myslí a vyššími dušemi v kosmu.

Wahe Guru - Nepopsatelně Obrovská je zkušenost Božské Moudrosti
Wahe Džijo - Nepopsatelně Obrovská je zkušenost Božského požehnání Duši.

 

HAR

znamená prosperita. Har je jméno Boha. Je to zvuk srdce. Tato mantra má moc odstranit všechny překážky, které nám stojí na cestě k prosperitě a k úspěchu na světě. Přináší do života hojnost.

 

GOBINDÉ, MUKANDÉ

GOBINDÉ - Udržovatel
MUKANDÉ - Ten,co Osvětluje
UDHÁRE - Dávající
APÁRE - Bezmezný, ohromný
HARIANG - Ničitel
KARIANG - Stvořitel
NIRNAMÉ - Bezejmenný
AKAMÉ - Bez tužeb

Odstraňuje karmické bloky a chyby minulosti. Čistí podvědomí, harmonizuje mozkové hemisféry, přináší trpělivost a schopnost soucítit.

 

Kundalini mantry se zpívají v jazyku Gurmukhi a spojují se s vnitřním zvukovým kanálem.

Slova "guru-mukh" doslova znamenají z úst gurua. Mluvené "Gurmukhi" je poetické líčení, psaná skripta jsou určená pro duchovní psaní. Zpívání manter se pokládá za meditaci a může zahrnovat také mudru (specifické spojení prstů a dlaní) a dýchání určitým způsobem. Správná výslovnost těchto prastarých slov kundaliní jógy rozvibrovává různé části patra v ústech, dotýká se bodů meridiánů, a tak vylaďuje a stimuluje různé části těla a mozku. Poslouchání těchto zvuků uvnitř sebe a čas, který věnujeme zpívání nás přivede do vnitřních stavů vědomí a změny.

Na patře úst je 84 bodů napojených na meridiány v těle, které jazyk při zpívání stimuluje. Tyto body rozvibrovávají podvěsek mozkový a šišinku v mozku a přímo i nepřímo tak ovlivňují hormonální funkci - nálady, emoce, chování, fyzické zdraví. Jazyk je také spojen s Toulavým nervem, takže přes jazyk rozvibrováme a masírujeme všechny vnitřní orgány. 

Jak délka času zpívání manter ovlivňuje naše tělo:mozek.jpg

 • 3 min - ovlivní elektromagnetické pole, oběh a stabilitu krve.
 • 7 min - schéma mozku se začne měnit a magnetické pole kolem těla zesílí.
 • 11 min - začnou se měnit nervy a hormonální systém.
 • 22 min - 3 mysli se harmonizují a začínají spolupracovat, podvědomí se začne pročištovat.
 • 31 min - žlázy, dech a koncentrace ovlivňují všechny buňky a rytmus v těle. Hormononální sekrece jsou plně v rovnováze.
 • 62 min - stimuluje přední lalok mozku, šišinku a hypofýzu -podvěsek mozkový. Pracujeme skrze fyzické tělo, emoce a mentální stavy jsou pak v komunikaci s aspekty božství uvnitř sebe.
 • 2 1/2 h - mění duševno v nás v poměru s obklopujícím magnetickým polem, takže podvědomá mysl se pevně zakotví v novém vzoru obklopující vesmírné mysli. Totálně přetvoříte svou psychiku a duševno.

Zpíváme-li ve dnech:

 • 40 dnů trvá změnit zvyk,
 • 90 dnů trvá potvrdit si nový zvyk,
 • za 120 dnů se nový zvyk stane naší součástí,
 • za 1000 dnů mistrně ovládneme nový zvyk.