Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Blog > Masky, které v životě nosíme

Masky, které v životě nosíme



Jóga nás vede k tomu, abychom cítili, co se děje uvnitř nás a uměli jsme sami se sebou lépe pracovat pro spokojenější život. To, co cítíme uvnitř, včetně podvědomých nutkání, toužení a obav, ale nemusí být vždycky vidět na povrchu. Mnohdy to ani nechceme, skrýváme to před ostatními. Většina z nás si vypěstovala jakousi "osobu" či společenskou masku, jejíž projevy se liší od toho, co cítíme v hloubi duše. Někdy bývají v přímém rozporu.

Takové masky bývají často příčinou nedorozumění a znemožňují nám se vzájemně sbližovat ve vší opravdovosti. Nošení masek nás má primárně chránit, ale nakonec na náš život mají vliv negativní - jak na vztahy a práci, tak také na naše zdraví. Každý z nás má jisté základní vlastnosti, které dostal do vínku při svém narození. Můžeme to sledovat již na našich dětech. Mnoho klientek mi vypráví o svých dětech, jak jsou zcela rozdílné, přestože jsou sourozenci. Každý máme od narození danou jistou esenci, životní barvu, která je v dětství čistá a jasná. Vlivem životních zkušeností se schováme za masky, které mohou poskytovat okolí obrázek naprosto odlišný od naší vnitřní skutečnosti.západ slunce.jpg

Tak třeba ti, kdo se tváří nejvíc sebevědomě, tvrdě a povzneseně, většinou maskují vnitřní nejistotu. 

Další skupinou jsou např. lidé, kteří se jeví ostatním jako vyrovnaní lidé s analytickými schopnostmi, ale uvnitř jsou plní rozporů a duševních konfliktů, které jim mohou vytvářet vnitřní napětí a stres. Když říkají ne, mohou působit nesmlouvavě, protože přemáhají vnitřní tlak, aby se nepodvolily.

Znám také lidi, kteří se prezentují jako sebevědomé, šťastné osoby, které tají své znepokojení, plynoucí z pochyb o vlastním já a ze sklíčenosti, aby zamaskovali hluboké a jemné city. 

Mnoho z nás budí na první dojem pocit, že je pro ně vše jasné. Pod jejich chladným, analyzujícím zevnějškem se však skrývá rozbouřená mysl připravená učinit impulzivní rozhodnutí, která jsou založena na vnitřním zmatku.

 Pokud máme své vnitřní překážky překonat, potřebujeme je rozpoznat a postavit se k nim čelem. Společenská maska nám sice může pomoci, abychom svému okolí nastavovali svou "nejepší tvář", ale pravá pouta porozumění můžeme vytvořit jedině tehdy, když přijmeme chybující, zranitelnou bytost, která se pod onou maskou tají a uvědomíme si své nejskrytější potřeby, touhy a svou lidskost. Teprve když dospíváme k celistvosti a pravosti, můžeme odhalit a pospojovat veškeré své schopnosti. Tehdy zjišťujeme, že náš život není buď jen pozitivní nebo buď jen negativní, nýbrž že je pozitivní a negativní zároveň. Propracujeme-li se k tomuto potnatku, jenž jsme vydobyli svou odvahou a vnitřním pochopením, pak se z vlastností které uvádíme v život stává spíše předmět volby než pouhé reakce na vnější podněty. 

Se zájemci o individuální lekce jógy si povídám také o smyslu života. Pro lepší poznání sama sebe a své cesty mi dobře slouží astrologie a numerologie. Nevtrdím, že je systém nalézání smyslu života založen na konvenční vědě nebo logice, ale mám zkušenost, že data narození mají hodnověrnou informaci týkající se cesty životem a jistých předurčení. Zhuštěním složitých proměnných veličin do základních vzorců systém astrologie a numerologie odhaluje skryté síly naší osobnosti schované za fasádou. Díky tomu můžeme jejím prostřednictvím vnímat svůj život v širších souvislostech.